تعبیر خواب

 

 

 

تعبیر خواب افتادن

افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم . افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می شود. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید. احتمالا می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می روید. از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد. اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید. اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید.اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد.

 پنج انگشت×  نمازهای پنج گانه،

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند.

هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا...

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است.

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است.

برف در خواب غم و اندوه است.

تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او.

بر خلاف بیداری که جدال کار خوبی نیست ، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است.

 جنازه و مرده مال حرام است.

ساختن آبخانه در خواب ازدواج با زنی حیله گر ، حرامخوار و بی تقوی است

اگر ببیند در مستراح دفع حاجت کرد مال خود را خرج میکند

اگر ببیند در مستراح یا چاه مستراح افتاد گرفتار گرد آوری مال میشود

اگر ببیند در مستراح و چاه مستراه افتاد مال دیگران را به زور می گیرد

اگر ببیند در مستراح افتاد و آسیبی جدی به او رسید بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت
اگر آتش افروخت تا اهل جائی را بسوزاند ، از اهالی آنجا غیبت و بدگوئی می کند

اگر ببیند در آتشدان بی امید غذا پختن آتش افروخت ، دلیل آن باشد که با مردمی از خویشان یا اعضای خانواده خود نزاع کند

اگر ببیند آتش می افروخت اما آتش افروخته نمی شد و روشنائی نمی داد ، اگر علمی دارد به کارش خواهد آمد و از آن بهره مند خواهد شد و اگر حاکم پادشاهی است عزت و حاه و دولتش استحکام خواهد یافت و مدتش افزایش می یابد .

کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته اند از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش بالاتر می رود.

ذکرهایی برای آرامش در خواب

1- گفتن سه بار تسبیحات اربعه .

2- سه بار خواندن سوره توحید.

3- چهارده بار صلولت به نیابت 14معصوم .

4- طلب مغفرت برای تمام مومنان و مردگان .

5- گقتن تسبیحات حضرت زهرا(س) .

6- خواندن آیت الکرسی،فلق،ناس و کافرون .

7- خواندن این دعا که به منزله ی هزار نماز است: یَفْعَلُ اللهُ ما یشاءُ

بِقُدْرَتِهِ وَ یَحْکُمُ ما یُریدُ بِعِزَّتِهِ

چنانچه در خواب صدای جیغ شنیدید خبری به شما می رسد که بستگی دارد به عکس العمل شما در مقابل آن.

خروس منادی و بشیر است.

اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد. متعدد شدن دستها ازتشدید اعمال شما خبر می دهد. اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می گیرند. برای نمونه اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید .

اگر ببیند بچه آهویی گرفت و یا کسی به او داد ، تعبیر ان باشد که صاحب فرزندی می شود ،

 

تعبیر سوره ی یوسف

 

 

 

 

 روایات جالبی مبنی بر وجود بشارتهای ظهور در سوره یوسف :

لازم به ذکر است که با وجود شباهتهای زیاد ، تفاوتهایی نیز میان داستان زندگی حضرت مهدی و حضرت یوسف  وجود دارد و ما نباید انتظار داشته باشیم که تمام قسمتها دقیقاً بر هم منطبق باشد ، شباهتهای مهمی که وجود دارد ، در کلیات است.

 

اشارات معنادار  در سوره یوسف

 به امام زمان(عج) :

 داستان حضرت یوسف نمونه کوچکی از داستان امام زمان (عج) است؛ زیرا سوره یوسف با بسم الله،
۱۱۲ آیه دارد و سوره دوازدهم قرآن است و نیز در جزء دوازدهم آمده است. همچنین حضرت یعقوب (ع)دوازده پسر داشته است. علمای تجوید می گویند که 12 رکن یا 12 فصل در این داستان وجود دارد که همه این اعداد برای ما معنی دار و زیباست و ما را به امام عصر (عج) رهنمون می سازد.

 نماد سازی برای درک بهتر

ما برای درک بهتر شباهتها و استخراج بشارتهای ظهور ، ارکان اصلی سوره یوسف را نماد سازی کرده ایم :

حضرت یوسف(ع) : نماد امام زمان(عج)

حضرت یعقوب (ع) : نماد منتظران واقعی امام زمان(عج) ( شیعیان خالص ، صالحان ، محرومین و مستضعفین که در انتظار منجی عالم بشریت هستند)

جناب بنیامین : نماد مقام معظم رهبری(مدظله)(ولایت فقیه – معشوق منتظران امام زمان در دوران غیبت)

توضیح : بعد از غیبت و فراق یوسف ، یعقوب نبی بعنوان نماد منتظران امام زمان(عج) به بنیامین علاقه و دلبستگی زیادی پیدا کرد  و در واقع بنیامین جانشین یوسف بود در غیبتش ، مانند ولایت فقیه که در زمان غیبت ، جانشین امام زمان(عج) است و منتظران مهدی(عج) به او دلبسته اند که در زمان کنونی مقام معظم رهبری(مدظله) است.

برادران جفاکار یوسف : خواص بی بصیرتی که در جامعه دینی و اسلامی فتنه انگیزی می کنند

 توضیح : برادران یوسف با وجود قدرت و منزلتی که داشتند و انتظار می رفت یار و یاور یوسف در رسالتش باشند ، به جای مساعدت و همکاری در تبلیغ دین ، در حق او  ظلم کردند و او را به غیبتی طولانی دچار نمودند و علت غیبت و تداوم آن نیز دقیقا همین است ، دنیاطلبی خواصی که انتظار می رود دین خدا را یاری کنند و گمراهی عوام بواسطه عملکرد بد خواص.

(حضرت یعقوب نماد منتظران امام زمان(عج)، صالحان و مستضعفان)
پادشاه گفت: «من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را مى‏خورند; و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده...

 این آیه به بیان خواب سرنوشت ساز فرعون مصر که باعث خلاصی یوسف از زندان و رسیدن به عزیزی مصر می گردد ، می پردازد ( فرعون مصر هفت گاو فربه و لاغر و .... در خواب دیده و در ادامه ماجرا ،  تعبیر این رویا توسط  یوسف موجب خلاصی یوسف از زندان و آغاز دوران عزت و شوکت او گردید)
حضرت یوسف تعبیر کردند که هفت سال  خشکسالی خواهد شد وبادرایت آنراباساختن سیلوهایی مدیریت فرمودند

 

 یکى از آن دو جوان که مسئول شراب شاه بود به یوسف گفت: من در خواب دیدم که براى درست کردن شراب، انگورى مى فشارم و دیگرى گفت: من در خواب دیدم که بالاى سر خود طبق نانى را حمل مى کنم و پرندگان از آن مى خورند. پس از نقل این دو خواب، هر دو نفر از یوسف خواستند که خواب آنها را تعبیر کند.گفت: پیش از آنکه غذایى براى شما آورده شود، تعبیر خواب شما را خواهم گفت.منظور از طعام، همان جیره روزانه و منظور از «تأویله» تعبیر خواب آنهاست .   یوسف گفت: اى دو رفیق زندانى من! اما یکى از شما به آقا و سرور خود شراب مى نوشاند و ساقى او مى شود. و اما دیگرى، یعنى همان کسى که در خواب دیده بود که بالاى سرش نانى را حمل مى کند و پرندگان از آن مى خورند، تعبیر خواب او چنین است که او را بر دار مى زنند و پرندگان از گوشت سر او مى خورند. مطلب دیگر اینکه توسل یوسف به غیر خدا و واسطه قرار دادن ساقى که او را نزد پادشاه به یاد آورد، هرگز با مقام توکل منافاتى ندارد و مؤمن مى تواند در عین توکل و انقطاع به خدا از وسایل و ابزار موجود هم در رسیدن به هدفهاى زندگى استفاده کند با این ذهنیت که همین اسباب و ابزار را هم خدا قرار داده است. این حقیقتى است که قرآن خود مردم را به سوى آن خوانده است:
   یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة (مائده/ 35)
   اى کسانى که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و به سوى او وسیله طلب کنید.
   این وسیله یا عبادت و اطاعت و یا اولیاء خدا و یا حتى ابزار مادى است و در هر حال مؤمن باید بداند که مؤثر حقیقى خداوند است.
   در عین حال که یوسف در اینجا کار خلافى نکرد، ولى مقام مقامى بود که باید بیشتر بر خدا توکل مى کرد و کار خود را به خدا وا مى گذاشت چون او همواره لطف عنایت خدا را در زندگى خود لمس کرده بود و مى توان این کار یوسف را یک ترک اولى یعنى ترجیح یک کار خوب بر یک کار خوبتر دانست و از آنجا که یوسف از مقربان و مخلصان درگاه بود، تاوان ترک اولى را به این صورت داد که شیطان او را از یاد آن ساقى برد و ساقى پادشاه به کلّى یوسف را فراموش کرد و نزد پادشاه از او یادى نکرد و در نتیجه یوسف چندین سال در زندان ماند، گفته شده است که پس از جریان تعبیر خواب، هفت سال دیگر یوسف در زندان بود و مدت زندان او جمعاً دوازده سال طول کشید. در روایتى از پیامبر اسلام(ع) نقل شده که فرمود: اگر یوسف این جمله را به ساقى نمى گفت، این مقدار در زندان نمى ماند.

 

تعبیر خواب حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده ایدآ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست.

 

 

تعبیر خواب

 

/ 0 نظر / 31 بازدید