امید

 

   

بقیه الله فی ارضه

در زندگی امید شاه کلید پیروزی است.

انسانهای "امیدوار"یک گام به کامیابی نزدیکترند.

وانسانهای "ناامید"گرچه به ظاهرزنده اندونفس می کشندولی سالهاست که مرده اند

وخود بی خبرند.

اصلاچرا"ناامیدی"؟!چرا"یاس"؟!مگر"امید"رمزحرکت واکسیرتلاش نیست؟

ویاس طلسم عقب گرد؟!پس چرامایوس باشیم؟!

پیامبر(ص)فرمودند:"گناهکار امیدوار،به رحمت خدانزدیکتراست تاعابدناامید".

میزان الحکمه،ج 10،ص 5046

20 راه برای شاد زندگی کردن

1- تمرکز کردن را تمرین نمایید.

2- با صدای بلند بخندید.

3- بخوابید.

4- یک آواز ویا یک آهنگ رازمزمه نمایید.

5- در کارها نظم و ترتیب داشته باشید.

6- در گفتن "نه"محکم باشید.

7- لیست کارهایتان را تهیه نمایید.

8- در هر زمان فقط یک کار انجام دهید وروی آن تمرکزکنید.

9- باغبانی کنید.

10- به اخبار گوش ندهید.

11- یک حیوان خانگی را در منزل نگهداری کنید.

12- هوا را خوشبو کنید.

13- به دیدن یک مکان ساکت بروید.

14- داوطلب کمک به دیگران شوید.

15- اوقاتی را به تنهایی بگذرانید.

16- به دقت ( تمرکز ) راه بروید.

17- به روابط نزدیک و صمیمی اهمیت بدهید.

18- از روان خود مراقبت نمایید.

19- نعمتهای زندگی خود را حساب کنید.

20- به آینده امیدوار باشید.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید