خوشبختی یعنی زیستن در زمان حال که ریکاوری انرژی کمتری مصرف می شود .چگونه در زمان

خوشبختی‌ یعنی‌ زیستن‌ در زمان‌ حال‌

خانواده سبز

همه‌ ما به‌ نوعی‌ به‌ جای‌ آن‌که‌ از لحظات‌ امروززندگی‌ خود لذت‌ ببریم‌، شاد زیستن‌ خود راموکول‌ به‌ آینده‌ای‌ دور دست‌ می‌کنیم‌ و اغلب‌ باخود می‌گوییم‌، (من‌ زمانی‌ خوشبخت‌ خواهم‌بود که‌ بتوانم‌ به‌ تمامی‌ آرزوهایم‌ دسترسی‌ پیداکنم‌). با این‌ باور غلط چه‌ بسا ممکن‌ است‌ که‌ هرگزبه‌ همه‌ خواسته‌هایمان‌ نرسیم‌. باید قبول‌ کنیم‌ که‌تمامی‌ دارایی‌ ما در این‌ لحظه‌ است‌. میزان‌آرامش‌ ذهن‌ و کارآیی‌ فردی‌ ما براساس‌ میزان‌توانایی‌ ما، برای‌ زیستن‌ در زمان‌ حال‌ مشخص‌می‌شود. صرف‌ نظر از آنچه‌ دیروز رخ‌ داده‌ است‌و آنچه‌ فردا ممکن‌ است‌ اتفاق‌ بیفتد، حال‌ جایی‌است‌ که‌ شما درآن‌ ایستاده‌اید. از این‌ دیدگاه‌کلید شادی‌ و خرسندی‌، متمرکز ساختن‌ ذهن‌ یالحظه‌ حال‌ است‌. در واقع‌ زیستن‌ در زمان‌ حال‌ به‌معنی‌ تعمیم‌ آگاهی‌ انسان‌ برای‌ دلپذیر ساختن‌لحظه‌ جاری‌ به‌ جای‌ دور انداختن‌ آن‌ است‌.هرگاه‌ در حال‌ زندگی‌ می‌کنیم‌، ترس‌ را از ذهن‌خود می‌رانیم‌. زیرا اساسا ترس‌ مقوله‌ایست‌مربوط به‌ حوادثی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در آینده‌ اتفاق‌بیفتد. این‌ ترس‌ گاهی‌ اوقات‌ می‌تواند، انجام‌ هرعمل‌ سازنده‌ای‌ را برای‌ فرد ناممکن‌ سازد. به‌عبارت‌ دیگر زندگی‌ در حال‌، به‌ معنای‌ حرکت‌کردن‌ بدون‌ ترس‌ از عواقب‌ است‌، یعنی‌ ما هرکاری‌ که‌ در حال‌ انجام‌ آن‌ هستیم‌، به‌ خاطر خودآن‌ لذت‌ ببریم‌ و صرفا به‌ دنبال‌ پاداش‌ منصفانه‌ وهدف‌ نهایی‌ نباشیم‌.
● چگونه‌ می‌توانیم‌ از زمان‌ حال‌، بهره‌مند شویم‌؟
▪ گذشته‌ را رها کنید.
یکی‌ از روش‌هایی‌ که‌ به‌شما کمک‌ می‌کند تا گذشته‌ خود را رها کنید این‌است‌ که‌ گذشته‌ خود را بپذیرید. بیشتر انسان‌هازندگی‌ خویش‌ را در گذشته‌ وباتکیه‌ بررخدادهای‌آن‌ سپری‌ می‌کنند تا رفتارهای‌ خودویرانگر ویاکمبودهای‌ زندگی‌ خویش‌ راتوجیه‌ نمایند. باوابستگی‌ به‌ گذشته‌ نه‌تنها تضمین‌ می‌کنید که‌ امروزاز حرکت‌ و جنبش‌ باز خواهید ایستاد، بلکه‌ ازآرامش‌ خویش‌ نیز جلوگیری‌ خواهید کرد. توجه‌کنید که‌ در جهاتی‌ که‌ دارای‌ نظامی‌ هوشمند است‌و به‌ وسیله‌ نیروی‌ خلاق‌ الهی‌ حمایت‌ می‌شود،هیچ‌ واقعه‌ای‌ تصادفی‌ یا اتفاقی‌ نیست‌.
گویی‌ بایدپذیرفت‌، آنچه‌ درگذشته‌ انجام‌ شده‌، واقعامی‌بایست‌ انجام‌ می‌شده‌، تا به‌ این‌ مرحله‌ اززندگی‌ که‌ اکنون‌ در آن‌ قرار دارید برسید، گواه‌ وشاهدتان‌ نیز اعمالی‌ است‌ که‌ انجام‌ داده‌اید.
به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ هر گونه‌ پیشرفت‌معنوی‌ در زندگی‌، به‌ احتمال‌ بسیار زیاد، پس‌ ازیک‌ دوره‌ فروپاشی‌ها یا مصیبت‌های‌ ظاهری‌ رخ‌می‌دهد. تصادف‌ها - حوادث‌ تلخ‌ و ناگوار،بدرفتاری‌ها، بیماری‌ها و فروریختن‌ کاخ‌ آرزوها،همه‌ به‌ نوبت‌ و با نظم‌ و ترتیب‌ در زندگی‌ شما به‌وقوع‌ پیوسته‌اند، بنابراین‌ می‌توانید فرض‌ کنید که‌می‌بایست‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوستند و شمانمی‌توانستید از بروز آنها جلوگیری‌ کنید، این‌بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ حوادث‌ چاره‌ناپذیر رابپذیریم‌ و کمال‌ را در تدبیر متعالی‌ نهفته‌ در پس‌ هررویداد ببینیم‌. با آن‌ که‌ برای‌ همیشه‌ برای‌ ما آسان‌نیست‌، شرایط خود را با دیدی‌ وسیع‌ بنگریم‌، این‌کار برای‌ یافتن‌ جنبه‌های‌ مثبت‌ در آنچه‌ بدبختی‌به‌ نظر می‌آید، ضروری‌ است‌.
اگر در گذشته‌ اشتباهاتی‌ کرده‌اید، از آنهادرس‌ بگیرید و احساس‌ گناه‌ نکنید. اگر اتفاقات‌گذشته‌ را، فرصت‌هایی‌ برای‌ فراگیری‌ و رشدتلقی‌ کنید، توانا می‌شوید و به‌ جای‌ داشتن‌احساس‌ شکست‌، قربانی‌ یا دست‌ خوش‌ پیشامدهاشدن‌، می‌توانید مسئولیت‌ زندگیتان‌ را بر عهده‌بگیرید و به‌ مصاف‌ زندگی‌ بروید.
توجه‌ داشته‌ باشید که‌ شما با آنچه‌ انجام‌داده‌اید، آنچه‌ بوده‌اید و یا آنچه‌ در حق‌ شماانجام‌ شده‌ است‌ تعیین‌ هویت‌ نمی‌ شوید، بلکه‌شما بخشی‌ از محبوب‌ و معشوق‌ ازلی‌ هستید و به‌قدرت‌ نامحدود او متصلید، پس‌ به‌ خداوندنزدیک‌ شوید و با دعا و راز و نیاز، مشکلاتتان‌ را با اودر میان‌ بگذارید. مطمئن‌ باشید که‌ با نزدیک‌ شدن‌به‌ خدا، به‌ آرامش‌ درونی‌ خواهید رسید و به‌ یادداشته‌ باشید که‌ خداوند همیشه‌ در زمان‌ حال‌حضور دارد.  «أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»


▪ به‌ آینده‌ توجه‌ داشته‌ باشید، ولی‌ نگران‌نباشید.
زیستن‌ در زمان‌ حال‌ را تمرین‌ کنید، برای‌این‌ منظور اولین‌ قدم‌ این‌ است‌ که‌ نگرانی‌ را ازخود دور کنید. اگر نگرانی‌هایی‌ در ذهن‌ خوددارید، ساده‌ترین‌ راه‌ برای‌ بهبود وضعیت‌ شما،مشغول‌ بودن‌ به‌ کاری‌ می‌باشد. می‌توانید ورزش‌کنید، کارهای‌ هنری‌ انجام‌ دهید، مطالعه‌ کنید و...
زمان‌ حال‌ همچون‌ هدیه‌ای‌ است‌ که‌می‌توانید آن‌ را باز کنید، از آن‌ لذت‌ ببرید وپرورش‌ دهید. اگر از آن‌ خوب‌ استفاده‌ کنید،تکیه‌گاه‌ و ضریب‌ اطمینانی‌ برای‌ داشتن‌ آینده‌ای‌خوب‌ و فوق‌ العاده‌ است‌.
ما در جایی‌ قرار گرفته‌ایم‌ که‌ اندیشه‌ها وکنش‌های‌ چند ساله‌ گذشته‌ ما برایمان‌ رقم‌ زده‌اندو تمام‌ آنچه‌ که‌ در ده‌ یا بیست‌ سال‌ آینده‌ تجربه‌خواهیم‌ کرد، تحت‌ تاثیر آن‌ چیزیست‌ که‌ امروزرقم‌ می‌زنیم‌. دوست‌ها، خانواده‌، شغل‌، محل‌زندگی‌، همه‌ و همه‌ با انتخاب‌ امروز ما شکل‌خواهند گرفت‌.
زندگی‌، فرآیند ساختن‌ است‌ و نتیجه‌ فردا،ثمره‌ تلاش‌ امروز است‌. ترک‌ یک‌ عادت‌ناشایست‌، تعیین‌ اهداف‌، وسعت‌ بخشیدن‌ به‌ دامنه‌ذهن‌ و هر تصمیم‌ درستی‌ که‌ امروز بگیرید،خوشبختی‌ فردای‌ شما را تضمین‌ خواهد کرد.
شما طراح‌ زندگی‌ و سرنوشت‌ خود هستید وبا نحوه‌ تفکرتان‌ زندگی‌تان‌ را می‌سازید. افکارشاد در زندگی‌ داشته‌ باشید و از همین‌ امروز برای‌فردایی‌ بهتر تلاش‌ کنید و برای‌ بهره‌مندی‌ از یک‌زندگی‌ واقعی‌ و جهت‌دار از اهدافی‌ صریح‌،دست‌ یافتنی‌، قابل‌ سنجش‌ و زمان‌ بندی‌ شده‌،پیروی‌ کنید.
عفو کردن‌ خود و دیگران‌، دادن‌ یک‌ رای‌مثبت‌ بهتر زیستن‌ در زمان‌ حال‌ است‌. وقتی‌ خودرا نمی‌بخشیم‌، در واقع‌ ماندن‌ در احساس‌ گناه‌ رابر می‌گزینیم‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ خود را در رنج‌روحی‌ بیشتر قرار می‌دهیم‌، فقط باید اراده‌ کنید وبغض‌ و کینه‌ را به‌ دور بریزید. هنگامی‌ که‌ رنجش‌،گناه‌ و عصبانیت‌ را دور می‌اندازید، گویی‌ دوباره‌متولد می‌شوید و در روحتان‌ فضایی‌ برای‌ رشدکردن‌ می‌آفرینید.
اگر می‌خواهید در زندگی‌ فرد موفقی‌باشید، به‌ خاطر بسپارید که‌: (در معادله‌ زندگی‌،آینده‌ هیچ‌ وقت‌ باگذشته‌ برابر نیست‌) فقط کافی‌است‌ که‌ از همین‌ (امروز) به‌ طور صحیح‌ استفاده‌کنیم‌، زیرا که‌ امروز قطعا یک‌ روز دیگری‌ است‌.امروز شروع‌ تازه‌، باقی‌ زندگی‌ ماست‌.
اگر با اندیشه‌ای‌ سرشار از مهر به‌ همه‌، درانتظار یک‌ دنیا معجزه‌ باشیم‌، زندگی‌ با همه‌ شکوه‌و زیبایی‌اش‌ به‌ ما لبخند می‌زند. بیایید از همین‌امروز خوب‌ بودن‌ رابیاموزیم‌ و برای‌ تغییر هرگزمنتظر فردا نباشیم‌.
همواره‌ از آنچه‌ دارید و جایی‌ که‌ هم‌ اکنون‌در آن‌ هستید، متشکر و قدردان‌ باشید. زیراسپاسگزاری‌ قلبتان‌ را به‌ دلیل‌ داشتن‌ استعدادهای‌متعدد، از احساس‌ شادمانی‌ و خوشبختی‌، سرشارمی‌کند.
پژوهش‌های‌ بسیار نشان‌ داده‌ است‌ که‌ شیوه‌طبیعی‌ یادگیری‌ برای‌ کودک‌، بازی‌ کردن‌ است‌.زیرا (بازی‌) در رشد و تکامل‌ کودک‌ نقش‌ بسیارمهمی‌ ایفا می‌کند. کودکان‌ با بازی‌ کردن‌مهارت‌های‌ اساسی‌ را فرا می‌گیرند که‌ بعدها آنهارا قادر می‌سازد خواندن‌، نوشتن‌ و شمردن‌ رابیاموزند.
در واقع‌ (بازی‌) وظیفه‌ اصلی‌ دوران‌کودکی‌ است‌ و یک‌ محیط سالم‌ برای‌ کودک‌،محیطی‌ است‌ که‌ فعالیت‌های‌ بازی‌ را در اوبرانگیزند و خلاقیت‌ او را شکوفا کند. یکی‌ ازکیفیت‌های‌ مهم‌ بازی‌ در کودکان‌، خود آغازی‌ وشخصی‌ بودن‌ آن‌ است‌، یعنی‌ کسی‌ نمی‌تواند به‌جای‌ کودک‌ بازی‌ کند، به‌ علاوه‌ بازی‌ اغلب‌ هدف‌شخصی‌ ندارد و به‌ طورکلی‌ با بازیگر در همان‌لحظه‌ بازی‌ در ارتباط است‌. کودک‌ با بازی‌خلاقانه‌ به‌ آن‌ چیزی‌ مبدل‌ می‌شود که‌ در زندگی‌واقعی‌ هنوز قادر به‌ آن‌ نیست‌. همچنین‌قابلیت‌هایی‌ را برای‌ اشیاء و پدیده‌های‌ اطراف‌خود می‌آفریند.
تبرای‌ این‌که‌ کودکان‌ بیشتر بازی‌ کنند و بازی‌آنها خلاقیت‌ بیشتری‌ داشته‌ باشد، ضروری‌ است‌که‌ متخصصان‌ تربیت‌ کودک‌ با استفاده‌ از تجارب‌ارزنده‌ معلمان‌ و مربیان‌، شیوه‌ای‌ تربیتی‌ وآموزشی‌ را فرا بگیرند.
مهارت‌هایی‌ که‌ معلمان‌ برای‌ تشویق‌ این‌جنبه‌های‌ رفتاری‌ کودک‌ می‌آموزند باید به‌گونه‌ای‌ باشد که‌ جنبه‌ کلی‌ از رشد طبیعی‌ کودک‌را شامل‌ شود و بتوان‌ مشخص‌ کرد که‌ برای‌ کودک‌در هر سن‌ خاص‌، چه‌ فرآیندها و مواردی‌ لازم‌است‌.
باید به‌ خاطر داشت‌ که‌ عدم‌ سلامت‌،مشکلات‌ تغذیه‌ای‌، نداشتن‌ امنیت‌ و... تظاهر به‌کنجکاوی‌ را در کودک‌ کاهش‌ می‌دهد، اما یک‌محیط امن‌ و جذاب‌ باعث‌ خلاقیت‌ بیشتر اومی‌شود.
توجه‌ داشته‌ باشید که‌ بهترین‌ اسباب‌ بازی‌هاآنهایی‌ هستند که‌ کودک‌ را مجذوب‌ خود می‌کنندو کودک‌ بارها و بارها به‌ سراغ‌ آنها می‌رود وتحریک‌ و لذت‌ بیشتری‌ از آن‌ کسب‌ می‌کند. این‌اسباب‌ بازی‌ ممکن‌ است‌ خیلی‌ گران‌ و یا خیلی‌ارزان‌ تمام‌ شود، ولی‌ نهایتا همان‌ اسباب‌بازی‌است‌ که‌ بیشترین‌ امکانات‌ یادگیری‌ را برای‌ اوفراهم‌ می‌آورد. باوجود این‌، اسباب‌ بازی‌هایی‌وجود دارند که‌ چنان‌ طراحی‌ شده‌اند که‌ قادرندمحرکی‌ برای‌ کودک‌ شما جهت‌ جستجو و کشف‌چیزهای‌ جدید و یادگیری‌ مهارت‌های‌ نو باشند.

 عشق آن نیست که همیشه در کنارت هستم ، عشق آن است که : همیشه به یادت هستم .

 تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی که لبخند بر لب داری.

ما تنها موجوداتی هستیم که به فانی بودنمون آگاهی داریم. .

و مرگ دیده نمی شود چرا که عشق هست . در دنیا فقط دو کلمه تغییر ایجاد می کنند

عشق  و  مرگ

پس توخبرم كن عشق تنها هديه ايي است كه مي توانم به توبدهم . ... دوستي بسته پيچيده به روبان ها نيست كه كسي روز تولد به كسي هديه كند ولي منتماميت ... را برايت مينواختم ولي افسوس كه نه بارانم نه اشك نه گل و نه عشق اما هر چه هستم دوستت دارم ... اين جمله هميشه يادت باشه: زندگي گل سرخي است كه گلبرگهايش خيالي و خارهايش واقعي است.

افکار خوب مانند قلابی است که ما را به طرف خود می کشند و آرزوها و رویاها ...

بنابراین  رویاهایمان را مدیریت کنیم .

میان پندار و عمل  فقط  یک چیز فاصله دارد و آن  تلاش  و  پشتکار  است

برای  یاد گرفتن باید خواند ،  برای فهمیدن باید اندیشید،و برای درک کردن باید

رنج  کشید  .

 انسان دارای یک گنج پنهان است که مشکلات و ناملایمات آن را

برملا می نماید .

خودشناسی واقعی نعمتی گرانبها است که نتیجه آن کمال انسان می باشد به همین منظور ... شما را دوچندان نماید شما می توانید با شناسایی توانمندی خود کیفیت زندگیتان را تغییر داده و ... که مقدمه ثروت و غنای بیرونی ماست و اما پنهان ماندن و پوسیدن این گنج مخفی، ... هزینه ها و کاهش بهره وری و مشکلات اجتماعی و دلسردی بسیار برای آنان شده است .

 

خودشناسی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های موفقیت است. با تقویت این مهارت، می‌توانید در زندگی تصمیمات بهتری بگیرید و واکنش‌های عاقلانه‌تری نشان دهید.

خودشناسی یعنی شناختن استعدادها، گرایش ها، بینش ها، سرمایه ها، امانت ها و ودیعه هایی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته است.

 

خودشناسی را اشراف هر فرد به نقاط ضعف و قدرت خویش می‌دانند. به نظر می‌رسد .


/ 0 نظر / 79 بازدید