کاملترین آثار در موزه مشروطه خواهان تبریز

 مسئول موزه مشروطه تبریزگفت: کاملترین آثارمربوطه به مشروطه خواهان ایران در موزه مشروطه تبریزمی باشد،این موزه درشهرتبریز بزرگ ترین مرکزاسناد،عکس ویادگاری ازروزهای مشروطه است.

مسئول موزه مشروطه تبریزگفت: کاملترین آثارمربوطه به مشروطه خواهان ایران در موزه مشروطه تبریزمی باشد،این موزه درشهرتبریز بزرگ ترین مرکزاسناد،عکس ویادگاری ازروزهای مشروطه است.

به گزارش خبرنگار شبکه رسا محله ، یونس شیرزاد، افزود: خانه ای که امروز پا در آن می گذارید، 38 سال قبل از پیروزی مشروطه در یکی از محلات اعیان نشین آن زمان ساخته شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 500 اثر موضوعی در موزه مشروطه تبریزوجود دارد اظهار کرد : از جمله آثارموجود در این موزه می توان به اسناد،تصاویر،سلاح کمری ستارخان، فرش مشروطه،وسایل شخصی سران مشروطه و دیگر مدارک مرتبط با انقلاب مشروطه اشاره کرد.

/ 0 نظر / 50 بازدید