اندرزهای ناب بزرگان

 

 

 دوستان گرامی سلام!  تشکر از اینکه به وبلاگ من سر زدید اگر میخواهید از این معلومات یک کاپی داشته باشید باید نخست حمد و ثناء برای خداوند بگویید در قدم دوم برای پیامبر بزرگ مان حضرت محمد (ص) درود بفرسیتد در آخر برای من هم دعای خیر کنید شما میتوایند از طریق دکمه کنترول  و دکمه سی کاپی نماید تشکر از شما خوانندگان عزیز

   

      خانه

 

خوشبختی خانه            در خدا پرستی است

عزت خانه                   در دوستی است

ثروت خانه                  در شادی است

زیبایی خانه                 در پاکیزه گی است

پاکی خانه                   در تقوا است

نیاز خانه                    در معنویات است

استحکام خانه              در تربیت است

گرمی خانه                  در محبت است

صفای خانه                 در صداقت است

لذت خانه                   سازگاری است

سعادت خانه              در امنیت است

روشنای خانه             در آرامش است

رفاه خانه                  در حرمت وتفاهم است

ارزش خانه            در اعتماد و اطمنان است

صفت خانه               در انصاف و گذشت است

پشرفت خانه              در لقمه حلال است

زینت خانه                 در ساده بودن است

آسایش خانه                در انجام وظیفه است

 

اندرز های ناب 

آرزو  

«آرزو کردن چه قدر شگف‌انگیز است، اما وقتی به‌آرزوی خود رسیدیم شگف از درون ما رخت برمی‌بندد.»

«آرزو ریشه حیات ما است، اگرچه این ریشه حیات، ما را به‌تدریج می‌سوزاند ولی همین ریشه مایه زندگی است.»

«آرزوی تجدید حیات آدمی یک آرزوی ابلهانه‌است زیرا بوجودآمدن انسان یک اشتباه و یک حادثه غم‌انگیز است و بهتر آن‌که تجدید نشود.»

«آرزوی هر شخصی هدایت او را به عهده دارد.»

«آماده شدن برای دستگیری از پیران، و وفاداری نسبت به‌دوستان و مهر ورزیدن به‌مردم، آرزوی من است.»

«آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند و بدان ایمان دارند.»

«از آرزوهای دور و دراز دوری نمائید چه جز خستگی روح و ملال خاطر، بار و بری ندارد.»

«از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.»

«اگر کسی در راه رسیدن به‌آرزو قدم بردارد، دائمأ از لذت وصال برخوردار است.»

«اگر تا کنون به‌نصف آرزوهایتان رسیده‌اید، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده‌است.»

«امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی‌دارد.»

«اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها، آرزوها و اشک‌ها از ملازمان جدائی ناپذیر عشق می‌باشند.»

«ای باد خوش که از چمن عشق می‌رسی// برمن گذر که بوی گلستانم آرزوست»

«برای تحقق آرزوی تو، خواه امیر باشی خواه گدا، در برابر طبیعت فرق نمی‌کند و برای همه یک بها معین شده‌است و آن فداکاری و از خودگذشتگی است.»

«برای رسین به آرزوئی باید ده‌ها آرزوی دیگر را سر برید.»

«برای همه‌کس خوشبختی یک معنی بیشتر ندارد! رسیدن به آرزوی موهوم.»

«به اختیار، کس از یار خویش دور شود؟// به روز وصل کسی آرزو کند هجران؟»

«جان صرف کند در آرزویم// گر خود همه شیر مرغ جویم»

«چون عرصه تنگت ندهد فرصت پرواز// رو آرزوی نعمت بی‌بال‌وپری کن»

«خداوند وقتی می‌خواهد کسی‌را فاسد سازد، او را به‌همه آرزوهایش می‌رساند.»

«خردمند به‌کار خویش تکیه کند و نادان به‌آرزوی خویش.»

«خوشبختی این است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می‌کند ببیند.»

«خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می‌توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم.»

«دامنه آمال و آرزوی انسان انتهائی ندارد، سعادتمند کسی است که به‌افکار بی‌اساس و ایده‌آلهای بی‌معنا دل نبندد.»

«دست طبیعت امیدهای انسان را در هیچ حدود و ثغوری محصور نساخته‌است و آرزوهای بشری هرگز حدی نمی‌شناسند.»

«دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر// کز دیـو و دد ملولم و انسانم آرزوست// گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما// گفت آن که یافت می‌نشود آنم آرزوست»

«زندگی‌نامه انسان عبارت است از: مدهوش از امیدها و آرزوها، پای‌کوبان به‌آغوش مرگ پناه بردن.»

«زندگی را همانگونه که هست بپذیرید و در این زمان است که آرزو محو می‌شود. سعی کنید همیشه شاد باشید بدون اینکه برای این شادی دلیل خاصی وجود داشته باشد و اینگونه‌است که به آرامش می‌رسید.»

«سودمندترین داروها، رها کردن آرزوها است.»

«قدرت در روزگار ما بی‌مقصد، بی‌مسؤولیت و حتی بی‌خواست و آرزو است. قدرت چیزی جز خود را نمی‌خواهد و قدرتی که در پی دستیابی به‌قدرت است، مصداق بارز «نهیلیسم» است و این است فاجعه بزرگ روزگار ما که در جنگ‌ها، اشغال‌ها، آوارگی انسان‌ها، پایمال کردنِ حق و حقوق ملت‌ها و ترور و خشونت تجلی می‌کند و این است راز و رمز مصیبتی که در اثر استخدام علم، هنر و دین توسط قدرت و اشتهای سیری‌ناپذیر قدرت‌های ریز و درشت روزگار ما برای استیلا برآنچه آن را «غیرخودی» و «دیگری» می‌دانند نصیب ما شده‌است و جهان ما را ناامن و از نعمت محبت و همدلی محروم کرده‌است.»

«کی‌ام من؟ آرزو گم‌کرده‌ای تنها و سرگردان// نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی»

«مانند سایه‌ها، هرچه خورشید زندگی و عمر بیشتر رو به‌غروب می‌نهد، آرزوهای ما دور و درازتر می‌گردند.»

«من در آرزوی انجام خدمتی بزرگ و پرشکوه زندگی می‌کنم، اما مبرم‌ترین وظیفه من انجام خدمات کوچکی است که در کسوتی بزرگ و شکوهمند ظاهر شوند »

«من وصل یارم آرزو، او را به‌سوی غیر رو// نه من گنه کارم نه او، کار دل است این کارها»

«و آن‌که با آرزو کند خویشی// اوفتد عاقبت به ‌درویشی»

«وقتی با دوستان به ‌سر می‌بریم دیگر آرزویی نداریم.»

«هر تغییر و تحولی که برای جهان آرزو می‌کنی، در وجود خودت ایجاد کن!»

«هرچه کمتر آرزو داشته باشید محرومیت‌های شما کمتر است.»

«همه آرزوها از نیاز سرچشمه می‌گیرد، یعنی از کمبودها و رنج‌ها.»

«یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلائی دو چیز است، صبر و امید.»

«آرزو ریشه حیات ما است، اگرچه این ریشه حیات، ما را به‌تدریج می‌سوزاند ولی همین ریشه مایه زندگی است.»

«آنچه هنگام مردن بر اندوه می‌افزاید بی‌هنری فرزند و کارهای بیهوده و ناپسند اوست و هرآنچه از غم می‌کاهد، هنرمندی و اندوخته‌داشتن کردار نیک و پسندیده‌اش می‌باشد.»

«آنکس که برای اثبات خود دیگران را نفی میکند،به خود ایمان ندارد.»

«آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند و بدان ایمان دارند.»

«از چیزهایی که خداوند داده و اطرافتان است لذت ببرید، بدانید خوشبختید.»

«اساس تمدن تقوا و ریاضت است.»

«اگر زمانه به گرگی دهد زمام امور// بر او زبهر سلامت سلام باید کرد»

«اگر می‌خواهید پیروز شوید امیدوار باشید.»

«اگر کسی در راه رسیدن به آرزو قدم بردارد، دائمأ از لذت وصال برخوردار است.»

«اگر نسل حاضر نمی‌داند به کجا می‌رود، دلیل آن این است که رؤیای اجداد خود را تعقیب می‌کند.»

«انسان آفریده شده تا به تکامل برسد و برتر از همهٔ موجودات شود.»

«ای امیدهای دورهٔ زندگی اگر شما نبودید و به روی این حیات پر از مصیبت تبسم نمی‌کردید، بشر چگونه زنده می‌ماند؟»

«ایده‌آل انسان، انسانیت است.»

«ایده‌آل، نیروی شگرفی است که دنیا را زنده نگه‌می‌دارد.»

«ایده‌ها در زندگی ما نقش اول را دارند، هر کس به اندازه ایده‌هایش می‌ارزد.»

«بادبادک زمانی اوج می‌گیرد که با باد مخالف روبه‌رو شود.»

«با نان خشک زندگی کردن و با آرامش خاطر بسر بردن بهتر از تکیه بر اریکه سلطنت با دغدغه خاطر است.»

«برای رسیدن به آرزوئی باید ده‌ها آرزوی دیگر را سر برید.»

«بزرگان زاده نمی‌شوند، بلکه ساخته می‌شوند.»

«بهترین وسیله برای فتح و پیروزی انسان، امیدواری است، اگرمی خواهید پیروز شوید امیدوار باشید.»

«به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.»

«به خدا نگویید مشکل بزرگی دارید بلکه به مشکل بگویید خدای بزرگی دارید.»

«تا در کسب دانش و هنر هم‌چشمی و رقابت نورزید، بزرگ و باارزش نمی‌شوید.»

«تصور همیشه بر پایه امید است، تا وقتی که احساس می‌کنیم امیدواریم.»

«تمام ملل دنیا بدون استثناء در حال انحطاط اخلاقی رو به انقراض رفته‌اند.»

«تنها زمان، قادر به درک عظمت عشق است.»

«توکل مثل یک ریشهٔ محکم در وجود انسان رشد می‌کند و دل و ذهن با واژهٔ یأس و اندوه بیگانه می‌شود.»

«جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی‌شناسند، به نفع کسانی است که یکدیگر را می‌شناسند ولی همدیگر را نمی‌کشند.»

«چهار چیز است که موجب هلاک روح شود: اول حرص. دوم ترس. سوم عار. چهارم قرض.»

«خلق نیک، بال و پر انسان است.»

«خوشبختی این است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می‌کند ببیند.»

«دامنه آمال و آرزوهای انسان، بی‌پایان است؛ سعادتمند کسی است‌که به افکار بی‌اساس و ایده‌آل‌های بی‌معنا دل نبندد.»

«در ترویج دانش و هنر اهتمام نمائید تا مردم صاحب استعداد ضایع نشوند.»

«رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود// رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.»

«زندگی ما به اندازهٔ امیدی که با آن نگاه می‌کنیم، گسترده‌است.»

«سنگ‌های درشت را، سنگ‌های ریز پابرجا نگاه می‌دارند.»

«شادترین افراد، لزوماً بهترین چیزها را ندارند فقط از آنچه که دارند بهترین استفاده را می‌کنند.»

«شرافت مانند تیری است که چون از کمان جست بازگشت آن ممتنع است.»

«طبیعت، بشر را خوب و قشنگ می‌سازد واجتماع او را فاسد بار می‌آورد.»

«عشق آینه بلند نور است// شهوت ز حصار عشق دور است»

«عشق به هدف، پادزهر ترس و نگرانی است.»

«عمر و جوانی مثل برق و باد می‌گذرند، بدون این که امکان یک لحظه برگشت به عقب را داشته باشیم، پس دریابیم زمان و جوانی‌مان را.»

«غالباً عدم موفقیت مردمان، ریشه در عدم صداقت و راستگویی‌شان دارد و راستگویی باعث نجات انسان از مهالک و موجب سعادت و نیکبختی در دو جهان می‌گردد.»

شوپن: «کسی‌که با دستش کار می‌کند کارگر است، کسیکه با عقل و دستش کار می‌کند پیشه‌ور است، کسی که با دست و عقل و احساسش کار می‌کند هنرمند است.»

«کسی که به طرف جلو نگاه نمی‌کند، عقب می‌ماند.»

«کوچکتر که بودیم، دل بزرگتری داشتیم. امروز که بزرگتریم، چقدر دلتنگیم.»

«گاهی گناهان کوچک بدبختی‌های بزرگ می‌آورد.»

«مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید.»

«ما به دنیا آمده‌ایم که دوست‌داشتن و عشق‌ورزیدن را بیاموزیم.»

«مانند سایه‌ها، هرچه خورشید زندگی و عمر بیشتر رو به‌غروب می‌نهد، آرزوهای ما دور و درازتر می‌گردند.»

«مرد باید که بوی داند برد// ورنه عالم پر از نسیم صباست»

«ملتی که آزادیش غصب شده، هر قدر در ثروت و رفاه غوطه‌ور باشد از نظر بشریت به اندازه یک پادو مغازه ارزش ندارد.»

«مهر فروزنده چو پنهان شود// شب‌پره بازی‌گر میدان شود»

«مهم‌ترین نقل‌قول آنست که منبع آن‌را نتوانی نام ببری.»

«نوع بشر با انتخاب ظالمانه‌ای مواجه شده‌است؛ کارکردن یا تلویزیون‌دیدن در روز.»

«وقتی از میکل آنژ سؤال شد، چرا تا به‌حال ازدواج نکرده‌ای؟ بدون تأمل جواب داد: من باهنر خود ازدواج کرده‌ام و آثاری که از خود به‌جای می‌گذارم در حکم فرزندان من هستند...»

«ورزش یکی از مهمترین ارکانی است که نیروی اجتماعی کشور بر آن بنیاد و استوار می‌گردد.»

«هر کسی می‌تواند در جهت امواج حرکت کند اما انسان واقعی کسی است که خلاف جهت امواج حرکت کند.»

«هرکه جور آموزگار نبیند، به جفای روزگار گرفتار آید.»

«هم‌نشینی به از کتاب مخواه!//... که مصاحب بود گه و بی‌گاه// بهجت‌افزای جان و راحت دل// هرچه دلخواه توست از آن حاصل// این چنین همدمی لطیف که دید؟// که نرنجید و نه برنجانید»

«همهٔ آزادی‌های ما حکم یک بسته را دارد و اگر بنا است که یکی از محتویات این بسته محفوظ بماند، تمام آن باید حفظ شود.»

«همیشه وقتی منتظر نتیجه کاری هستی و برایش نقشه می‌کشی، چند درصد هم احتمال جواب ناخوشایند آن را هم داشته باش، ولی امیدت را از دست نده.»

«هیچ نیروئی قویتر از میل به آزادی نیست.»

«یأس در کارها یک نوع خودکشی است، به واقع وقتی قطع امید می‌کنی گوئی از زندگی رشتهٔ پیوند بریده‌ای.»

«یک نقل‌قول خوب و دل‌نشین در حافظه داشتن مانند سکه‌ پول باارزشی است که در یک جعبه باشد.»

«یک‌روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست// یک‌سال مردمی کن و یک‌روز روزه گیر»

 

«آرزو کردن چه قدر شگف‌انگیز است، اما وقتی به‌آرزوی خود رسیدیم شگف از درون ما رخت برمی‌بندد.»

«آرزو ریشه حیات ما است، اگرچه این ریشه حیات، ما را به‌تدریج می‌سوزاند ولی همین ریشه مایه زندگی است.»

«آرزوی تجدید حیات آدمی یک آرزوی ابلهانه‌است زیرا بوجودآمدن انسان یک اشتباه و یک حادثه غم‌انگیز است و بهتر آن‌که تجدید نشود.»

«آرزوی هر شخصی هدایت او را به عهده دارد.»

«آماده شدن برای دستگیری از پیران، و وفاداری نسبت به‌دوستان و مهر ورزیدن به‌مردم، آرزوی من است.»

«آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند و بدان ایمان دارند.»

«از آرزوهای دور و دراز دوری نمائید چه جز خستگی روح و ملال خاطر، بار و بری ندارد.»

«از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.»

«اگر کسی در راه رسیدن به‌آرزو قدم بردارد، دائمأ از لذت وصال برخوردار است.»

«اگر تا کنون به‌نصف آرزوهایتان رسیده‌اید، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده‌است.»

«امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی‌دارد.»

«اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها، آرزوها و اشک‌ها از ملازمان جدائی ناپذیر عشق می‌باشند.»

«ای باد خوش که از چمن عشق می‌رسی// برمن گذر که بوی گلستانم آرزوست»

«برای تحقق آرزوی تو، خواه امیر باشی خواه گدا، در برابر طبیعت فرق نمی‌کند و برای همه یک بها معین شده‌است و آن فداکاری و از خودگذشتگی است.»

«برای رسین به آرزوئی باید ده‌ها آرزوی دیگر را سر برید.»

«برای همه‌کس خوشبختی یک معنی بیشتر ندارد! رسیدن به آرزوی موهوم.»

«به اختیار، کس از یار خویش دور شود؟// به روز وصل کسی آرزو کند هجران؟»

«جان صرف کند در آرزویم// گر خود همه شیر مرغ جویم»

«چون عرصه تنگت ندهد فرصت پرواز// رو آرزوی نعمت بی‌بال‌وپری کن»

«خداوند وقتی می‌خواهد کسی‌را فاسد سازد، او را به‌همه آرزوهایش می‌رساند.»

«خردمند به‌کار خویش تکیه کند و نادان به‌آرزوی خویش.»

«خوشبختی این است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می‌کند ببیند.»

«خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می‌توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم.»

«دامنه آمال و آرزوی انسان انتهائی ندارد، سعادتمند کسی است که به‌افکار بی‌اساس و ایده‌آلهای بی‌معنا دل نبندد.»

«دست طبیعت امیدهای انسان را در هیچ حدود و ثغوری محصور نساخته‌است و آرزوهای بشری هرگز حدی نمی‌شناسند.»

«دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر// کز دیـو و دد ملولم و انسانم آرزوست// گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما// گفت آن که یافت می‌نشود آنم آرزوست»

«زندگی‌نامه انسان عبارت است از: مدهوش از امیدها و آرزوها، پای‌کوبان به‌آغوش مرگ پناه بردن.»

«زندگی را همانگونه که هست بپذیرید و در این زمان است که آرزو محو می‌شود. سعی کنید همیشه شاد باشید بدون اینکه برای این شادی دلیل خاصی وجود داشته باشد و اینگونه‌است که به آرامش می‌رسید.»

«سودمندترین داروها، رها کردن آرزوها است.»

«قدرت در روزگار ما بی‌مقصد، بی‌مسؤولیت و حتی بی‌خواست و آرزو است. قدرت چیزی جز خود را نمی‌خواهد و قدرتی که در پی دستیابی به‌قدرت است، مصداق بارز «نهیلیسم» است و این است فاجعه بزرگ روزگار ما که در جنگ‌ها، اشغال‌ها، آوارگی انسان‌ها، پایمال کردنِ حق و حقوق ملت‌ها و ترور و خشونت تجلی می‌کند و این است راز و رمز مصیبتی که در اثر استخدام علم، هنر و دین توسط قدرت و اشتهای سیری‌ناپذیر قدرت‌های ریز و درشت روزگار ما برای استیلا برآنچه آن را «غیرخودی» و «دیگری» می‌دانند نصیب ما شده‌است و جهان ما را ناامن و از نعمت محبت و همدلی محروم کرده‌است.»

«کی‌ام من؟ آرزو گم‌کرده‌ای تنها و سرگردان// نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی»

«مانند سایه‌ها، هرچه خورشید زندگی و عمر بیشتر رو به‌غروب می‌نهد، آرزوهای ما دور و درازتر می‌گردند.»

«من در آرزوی انجام خدمتی بزرگ و پرشکوه زندگی می‌کنم، اما مبرم‌ترین وظیفه من انجام خدمات کوچکی است که در کسوتی بزرگ و شکوهمند ظاهر شوند »

«من وصل یارم آرزو، او را به‌سوی غیر رو// نه من گنه کارم نه او، کار دل

/ 0 نظر / 32 بازدید