کبوتر حرم

 

نمی دانم حقیقت دارد آیا نه؟

که آن شب زیر باران دیدمت،یا نه

نمی دانم،گمانم در دعا دیدم

تو را در جمعه و والعصر و طاها نه؟!

تو را در زیر باران،روبه روی صحن

تو را آن شب همین جا دیدم آقانه؟!

مداری از کبوتر،صحن،آیینه...

دو دل هستم،بگویم دیدمت یا نه

کبوترهای دور از دست می خواندند

کا می آیی همین امروز و فردا نه

بگو آیا خودت بودی،خودت یا نه؟

فقط آقا!دلم را نشکنی با"نه"

سرانجام

تو را غایب نامیده اند؛چون ظاهر نیستی،نه اینکه حاضر نباشی.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید