کلام شیرین_سلامی چوبوی خوش آشنایی

 

 

دربیکرانه زندگی دوچیزافسونم میکند:

1-آبی آسمان راکه می بینم ومی دانم که نیست.

2-خداراکه نمی بینم ومی دانم که هست.

( البته حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند:

هرگز خدایی را که ندیده ام پرستش نکرده ام.)

چه زیباست دیدن او باچشم دل

خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بفهماند :

همان لحظه ای که احساس می کنی به آخر دنیا رسیده ای

درست در نقطه ی شروع هستی.

اگر روزی تهدیدت کردند،بدان در برابرت ناتوانند.

پیش از سحر تاریک است،اماتاکنون نشده که آفتاب طلوع نکند.به سحراعتمادکنید.

سریع ترین راه دریافت عشق،بخشیدن آن به دیگران است.

زندگی کتابی است پرماجرا،هیچگاه آنرابخاطریک ورقش دور میانداز.

غلام همت آنم به زیر چرخ کبود        زهرچه رنگ تعلق پذیردآزاداست

ازوقتتان برای کاراستفاده کنید؛زیراکار،بهای "موفقیت "است.(موفقیت بدست آوردن

چیزهایی است که دوست داری.)

ازوقتتان برای تفکراستفاه کنید؛زیراتفکر،سرچشمه ی "قدرت "است.

از وقتتان برای تفریح استفاده کنید؛زیرا تفریح،راز "جوانی جاودانه" است.

(جوانی صندوق دربسته ای استکه فقط پیران می دانند درون آن چیست.)

از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید؛زیرا مطالعه،منبع "عقل و دانش "است.

(آنچه را در مزرعه ی ذهن خود کاشته اید،درو خواهید کرد.)

از وقتتان برای دوستی استفاده کنید؛زیرا دوستی،"جاده ی خوشبختی "است.

(خوشبختی دوست داشتن چیزهایی است که داری.)

از وقتتان برای عشق استفاده کنید؛زیرا عشق ،"لذت زندگی" است.

(برای خود زندگی کنیم،نه برای نمایش دادن آن به دیگران.)

(زندگی ما زاییده ی اندیشه ی ماست.)

از وقتتان برای خنده استفاده کنید؛زیرا خنده،"موسیقی و آهنگ روح "است.

دنیا آنقدروسیع است که برای همه ی مخلوقات جایی هست.

پس بجای اینکه جای کسی را بگیری تلاش کنید جای واقعی خود را پیدا کنید

و با آهنگ طبیعت همصدا گردید.

(به دنیا چشم بیاندازید و دل مبازید.) از امام علی علیه السلام

اورک وار اورک آلار ، اورک وار اورک یارار

سوز واردی کی قان یاتلدار ، سوز ناحاق قان سالار

درد درماننان اوجاگلسه ، حکیم اوزی مات قالار

گردیشینه حیران اولار ، چرخ دوران آغلیار

 

لالائی آذربایجانی

لای لای دئییم گونده من

کولگده سن ،گونده من

ایلده قربان بیراولسا

سنه قربان، گونده من

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید