نامه ای به خدا

 

دلم میخواد برای خدا بنویسم

خیلی حرفا تو دلمه

میدونم که نگفته،خدا خودش حرف دلم را میدونه

ولی من هم شاید بانوشتنشون آروم بگیرم

.......... خدایا برات نوشتم

خودت گفتی که "بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را"

و من ترا باجان ودل میخوانم

تا اجابت کنی مرا

                      خدایا دوستت دارم .

/ 0 نظر / 25 بازدید